Landqvist Badrum AB

Dessa steg ingår i Badrum +

Badrum+ är en tjänst vi tillhandahåller för att underlätta för dig som kund, där du får en chans att se hur badrummet kommer att bli. Det kan kännas skönt att se vad man betalar för och dessutom slippa stressa med beställningar av tillbehör som tunga kakelkartonger eller otympliga duschväggar! ”Badrum+” erbjuder en mer heltäckande och konsultativ service för ditt badrumsprojekt. Genom att inkludera hjälp med planlösning och inköp av inredning och kakel underlättar ”Badrum+” renoveringsprocessen för dig som kund på flera sätt. Genom att välja ”Badrum+” har du dessutom möjlighet att samla alla garantier hos ett och samma företag. Det ger dig både trygghet och en enkel kontaktpunkt om det skulle uppstå några problem eller behov av framtida service. Vi brukar säga att Badrum+ är för dig som inte vill behöva lyfta ett finger.

1. Hembesök

Vid val av Badrum+ ingår ett hembesök där vi mäter badrummet och ger dig ytterligare information om de byggtekniska förutsättningarna. Detta underlättar för båda parter eftersom vi får en initial kontakt med dig som kund och tydligt kan diskutera dina önskemål inför projektet. Vi vill säkerställa att vi har en så heltäckande bild av ert badrum som möjligt i det första skedet för att kunna utföra en noggrann planering av renoveringen.

2. Byggoffert

Efter hembesöket utformas en byggoffert av vår projektledare som inkluderar allt förutom inredning och kakel som kommer i ett senare skede. Offerten skickas till dig som kund för granskning. Ni har möjlighet att noggrant gå igenom offerten och ställa frågor eller komma med eventuella förtydliganden. Vi vill att du alltid ska känna dig trygg med vad som ingår i renoveringen samt vilka kostnader som är inkluderade och ej.

2.1. Budget – Vad kostar då kakel och inredning?

En budget för kakel och inredning lämnas inte initialt men kan såklart tas fram redan i det första stadiet om så önskas. I dessa fall uppskattar vi vad kakel och inredning kommer att kosta utefter det som du som kund beskriver. Kostnaden grundas på olika faktorer såsom rummets storlek och önskade funktioner mm. Ett typiskt budgetförslag skulle kunna vara en kostnad mellan ca 65-100 000 kr. Den tänkbara totala kostnaden baseras alltså slutligen på byggofferten vi lämnar i det första skedet plus budget för kakel och inredning. Efter godkännande av byggofferten bokar vi preliminärt in ett startdatum för renoveringen.

Byggofferten + budgeten = Tänkbar total kostnad

3. 3D ritning av ert badrum

Väljer du ”Badrum+” får du dessutom efter accepterad byggoffert hjälp av vår designer Moa som ritar ditt badrum i 3D och presenterar olika designförslag. Hon kan bland annat hjälpa dig med planlösningen samt val av inredning och kakel. Ritningen finjusteras sedan tillsammans med dig tills vi når det önskade slutresultatet. Du kommer även att bli inbjuden till vårt showroom för att diskutera detaljerna på plats och se de produkter som har ritats in. 3D ritningen stäms av mot byggofferten och när vi är nära din vision kontrollerar vår projektledare sin byggoffert tillsammans med Moa och stämmer av den mot ritningen.
Därefter sammanställs en slutgiltig offert för inredning och plattor enligt dina önskemål med hjälp av vår designer Moa. När du sedan har accepterat inredningsofferten är vi redo att påbörja byggprocessen och ett fast startdatum sätts.

Renovering av stilrent badrum i Uppsala med snygg kommod
Badrumsrenovering i Uppsala - grönt badrum med stenskivor i kalksten
Renonvering av kompakt badrum i Uppsala med gul vägg

BYGGMAPP
För att underlätta för vår personal på fältet att utföra renoveringen och förstå den vision vi har över ditt badrum tillhandahåller vi en byggmapp som innehåller 3D-bilder, ritningar och teknisk information om inredningen och annat relevant material. När vi är nära din vision tar Moa fram byggmappen tillsammans med projektledaren och självklart får du som kund även ta del av mappen om du önskar.

4. Byggstart

På det valda startdatumet hålls ett enkelt byggstartsmöte där projektledare och olika yrkesgrupper närvarar för att säkerställa att alla är medvetna om vad som förväntas och vilka arbetsmoment som kommer att utföras. Till vårt stöd har vi då byggmappen som underlättar hela processen från början till slut.

Byggprocessen påbörjas enligt den överenskomna planen och fortsätter under de kommande veckorna. Arbetet inkluderar rivning, el- och vattendragning, snickeri, tätskikt, plattsättning och montering av inredning. Vi strävar efter att hålla en hög standard och leverera ett badrum som överträffar dina förväntningar.

Boka hembesök för badrumsrenovering Badrum+