Gamla Uppsala

Fakta om badrummet
Plattor Vägg
Plattor Golv & Fond
Toalett & Spolknapp